Johan van den Kornput

July 19, 2022

Share
Inschrijven

Johan van den Kornput is een cabareteske muzikale voorstelling over de persoon Johan van den Kornput. (De militair die van 1580 tot 1581 Steenwijk verdedigde en uit handen van de Spanjaarden wist te houden) en de strijd van gewone inwoners van Steenwijk tegen de Spaanse belegering tijdens de Tachtig Jarige oorlog. De voorstelling vertelt wie Van den Kornput was én wie hij zeker niet was. Samen met Cantica Sacra en Crescendo gaat hij de strijd aan tegen de Spanjaarden waarbij ze te maken krijgen met verraad en verleidingen.”

Locatie

De voorstellingen vinden plaats in de Grote Kerk (of Sint Clemens Kerk) in Steenwijk. Kerkstraat 16, 8331 JC Steenwijk.

Verhaal

Het is oktober 1580 als de inwoners van Steenwijk voor de eerste keer geconfronteerd worden met de gevolgen van de Tachtigjarige Oorlog. In het jaar 1568 komen de inwoners van de Lage Landen onder leiding van Willem van Oranje in opstand tegen de katholieke Spaanse koning Filips II. De inwoners van de Lage Landen willen dat Filips II een einde maakt aan de gruwelijke vervolgingen van protestanten. Ook vinden ze dat de belastingverhogingen, die nodig zijn om alle oorlogen van de Spanjaarden te financieren teruggedraaid moeten worden. De katholieke stadhouder Graaf Rennenberg die namens Filips II Overijssel bestuurt kiest tegen alle verwachtingen in voor veel geld opnieuw partij voor de Spanjaarden. Alle protestantse steden moeten opnieuw onder katholiek bestuur komen. Kapitein Johan van den Kornput gaat de Steenwijkers met 600 soldaten helpen met de verdediging van hun stad. Dit is nodig omdat Rennenberg met 6000 soldaten Steenwijk wil omsingelen. Twee jaar eerder vochten Johan van den Kornput en Rennenberg samen nog tegen de Spanjaarden. Op 18 oktober begint de omsingeling. Een maand later beginnen de beschietingen met gloeiende kogels. Veel huizen vatten vlam. De soldaat Aert van Groningen verricht met gevaar voor eigen leven een heldendaad omdat hij de branden weet te blussen. Half december 1580 komt de Engelse legeraanvoerder Norritz, die in dienst is van Willem van Oranje de Steenwijkers helpen. Op 23 februari 1581 vertrekken de troepen van Rennenberg. Steenwijk is ontzet!Rennenberg en Johan van den Kornput liggen enkele meters van elkaar begraven in de Martinikerk in Groningen.“Johan van de Kornput” is een humoristische en muzikale voorstelling over de strijd van gewone inwoners van Steenwijk tegen de Spaanse belegering tijdens de Tachtig Jarige oorlog.